Web розробка

КИРГИЗЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ДИДЖИТАЛ УМК@»

КИРГИЗЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ДИДЖИТАЛ УМК@»
Дата запуску: 31.10.2020
Посилання: http://www.e-jashtar.kg/

Про Проєкт

Дистанційне навчання розроблене за підтримки Киргизько-Німецького проекту «Перспективи для молоді», який реалізується Deutschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Німецька спільнота з міжнародної співпраці) за дорученням Уряду Німеччини.

З 2013 року програма «Перспективи для молоді» Німецької спільноти з міжнародної співпраці(GIZ), за підтримки Федерального міністерства економічної співпраці і розвитку (BMZ), за співпраці з Державним агентством зі справ молоді, фізичної культури і спорту при Уряді Киргизької Республіки безперервно проводили підвищення кваліфікації спеціалістів, які займаються питаннями молоді в державних і муніципальних органах влади, працюють в чотирьох областях країни.

Протягом 6 місяців державні і муніципальні служителі Киргизстана підвищували свою квалііфікацію у сфері молодіжної політики і роботи з молоддю на місцевому рівні. Таким чином сприяли рішенню питань молоді і покращенню стану молоді на місцях.

Навчання відбувалося спільно з Інститутом розвитку молоді, Академією державного управління при Президенті Киргизької Республіки.

З 2020 року в рамках програми повноцінної диджиталізації країни, навчання фахівців зі справ молоді було переведено в змішаний формат: частина матеріалів – викладена онлайн, а частина – супроводжується експертами у традиційному очному форматі та з допомогою вебінару.

З 2020 року програма змішаного навчання спеціалістів зі справ молоді повністю належать Державному агентству зі справ молоді, фізичної культури і спорту при Уряді Киргизької Республіки.

Ціль змішаного навчання складає систему знань, умінь і навиків для спеціалістів зі справ з молоді, які формуються відповідно з державними навчальними стандартами Киргизької Республіки.

Матеріали електронного навчально-методичного комплексу підвищення кваліфікації спеціалістів зі справ молоді розроблялися з ціллю нарощування їх потенціалу для роботи з молоддю на національному і місцевих рівнях і спрямовані на професійний ріст молодих фахівців, розвиток молодіжних ініціатив і підвищення професійної активності молодих фахівіців, що працюють на місцях.

В програму навчання включені теми:

  • Права Людини;
  • Адміністративні процедури;
  • Молодіжна політика і участь молоді в прийнятті рішень адвокасі;
  • Місцеві стратегії розвитку молоді;
  • Робота з молоддю і управління проектом;
  • PR: робота з громадськістю і створення суспільної думки.

Сайт: http://e-jashtar.kg/

Схожі проєкти